Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Blogs
         

Geen inkomstenbelasting tot een winst van € 23.495,- bij een eenmanszaak

Martijn Pennekamp
27 augustus 2015

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet dan hoef je als ondernemer over een winst tot € 23.495 geen inkomstenbelasting betalen. Als je meer winst maakt kan dit bedrag ook nog oplopen (o.a. door toepassing van andere aftrekposten). Hoe dat zit en waar je aan moet voldoen leg ik je eenvoudig uit.

Uitgangspunt

Kees is startende zelfstandig ondernemer met een te verwachten winst uit onderneming (geen B.V.) over 2015 van € 23.495. Hierbij hou ik geen rekening met andere aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook ga ik in deze berekening er vanuit dat hij geen andere inkomsten heeft behalve inkomsten uit winst uit onderneming.

Belastingvoordeel 1: Zelfstandigenaftrek

Allereerst beginnen we met de grootste aftrekpost. De zelfstandigenaftrek.  
Kees voldoet aan de voorwaarden om  zijn activiteiten te kwalificeren als winst uit onderneming en voldoet aan het urencriterium van 1225 uur aan activiteiten voor zijn onderneming (let op hier vallen ook de niet-productieve uren zoals je administratie doen onder). Hierdoor heeft hij recht op een winstvrijstelling van € 7.280. Dit bedrag mag hij van zijn winst aftrekken.

Starters

Deze aftrekpost valt hoger uit als je starter bent en aan de voorwaarden voor startersaftrek voldoet. Dan heb je recht op een aanvullende aftrekpost van € 2.123. In dit voorbeeld ga ik er vanuit dat Kees een starter is en aan de voorwaarden voldoet.

Belastingvoordeel 2: MKB-winstvrijstelling

De MKB winstvrijstelling is een directe aftrekpost op je winst. Deze vrijstelling bedraagt in 2015 14%. Ongeacht de hoogte van je winst. Om hiervoor in aanmerking te komen hoef je niet te voldoen aan het urencriterium. Criterium is wel dat jouw ondernemersactiviteiten als winst uit onderneming zijn te kwalificeren. In het voorbeeld van Kees bedraagt de MKB winstvrijstelling € 1.973 over een winst van € 23.495.

Belasting voordeel 3: Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn directe kortingen op het te betalen belastingbedrag. Ook zelfstandigen komen voor diverse heffingskortingen in aanmerking. De belangrijkste zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Algemene heffingskorting

Iedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Voor mensen jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd en minder dan € 19.822 aan belastbaar inkomen uit werk en woning (dus winst na ondernemersaftrek) is dat in 2015 een bedrag van € 2.203. In dit voorbeeld ga ik ervan uit dat Kees jonger is dan de AOW gerechtigde leeftijd. En geen andere inkomsten heeft dan winst uit onderneming. Indien je andere inkomsten hebt zoals een parttime baan dan wordt deze heffingskorting vaak al (maandelijks) in de salarisberekeningen betrokken.

Arbeidskorting

Over het inkomen dat je uit je winst uit onderneming behaalt, heb je recht op een korting op de te betalen belasting. Dit is om inkomen uit arbeid te stimuleren. Bij de winst (voor ondernemersaftrek) van Kees van € 23.495 bedraagt de arbeidskorting € 2.220.

De berekening

In het voorbeeld van Kees kom je in 2 stappen tot de te betalen belasting. Allereerst berekenen we de belastbare inkomsten uit werk en woning (box 1).

Winst uit onderneming € 23.495
Af: zelfstandigenaftrek €  7.280
Af: startersaftrek €  2.123
Belastbare winst voor MKB-winstvrijstelling € 14.092
Af: MKB-winstvrijstelling € 1.973
Belastbare inkomsten uit werk en woning € 12.119

Vervolgens berekenen we aan de hand van dit inkomen
de te betalen belasting over box1:

Belastingschijf 1 (36,5% over 12.119) €  4.423
Algemene heffingskorting €  2.203
Arbeidskorting €  2.220

Ik heb een hogere winst, zijn er nog meer aftrekposten?

Ja, in deze berekening heb ik nog geen rekening gehouden met de oudedagsreserve of privé aftrekposten zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering, hypotheekrenteaftrek etc. Hierdoor kan je over een hogere winst nog geen belasting verschuldigd zijn! Daarnaast heb je over een hogere winst ook recht op een hogere mkb winstvrijstelling, waardoor je op die manier verhoudingsgewijs minder belasting betaalt.

Tot slot

Bovenstaande berekening geldt alleen voor de inkomstenbelasting. Hou wel rekening met een aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Ook de omzetbelasting valt buiten bovenstaand verhaal.

Zelf een berekening maken?

Wil je zelf berekenen wat je netto mag besteden van de winst uit jouw onderneming? Maak dan een berekening op onze netto calculator. Lees ook eens:

TIP Hulp nodig bij je boekhouding?

Onderstaande boekhoudpakketten kunnen je helpen om je administratie en boekhouding overzichtelijk en inzichtelijk te maken. Meer weten? Klik op 'bekijk nu' voor meer informatie.

 

Martijn Pennekamp

Martijn Pennekamp is de oprichter van het startersplatform ikwordzzper.nl, starten.nl en het ledenplatform Het Ondernemerscollectief. Volg hem via Twitter via @ikwordzzper of word fan van zijn Facebook pagina.

agenda

Data ophalen ...

Nieuws

Btw-vrijstelling? Bekijk vóór 2 december of de kleineondernemersregeling iets voor jou is

Wil je per 1 januari 2024 deelnemen aan de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan is het goed om nu een afweging te maken, want aanmelden voor het nieuwe jaar kan tot 2 december 2023.

Moneybird, het meest gebruikte boekhoudprogramma onder (startende) ondernemers

Uit onderzoek van ZZP Expert Martijn Pennekamp is gebleken dat Moneybird momenteel het meest gebruikte boekhoudprogramma onder (startende) ondernemers is.

Lees meer
Lees meer

Kennisbank

Hier vind je handige artikelen Lees meer
Starten met je ondernemingsplan
Starten vanuit de WW
Starten met je uurtarief
Welke aftrekposten heb ik als ondernemer?
Lees meer