Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Kennisbank
         

Wanneer heb ik recht op de kleineondernemersregeling (KOR)?

Via de kleineondernemersregeling (KOR) kan een kleine onderneming in aanmerking komen voor vermindering of zelfs kwijtschelding van het btw-bedrag dat je moet betalen aan de Belastingdienst.

Starten met de kleineondernemersregeling

Om in aanmerking te komen voor de KOR zijn er drie voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • Je hebt een eenmanszaak of je onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma (vof);
  • Je betaalt na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883,- aan btw in een jaar (2019);
  • Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

Je voldoet aan de voorwaarden?

Als je voldoet aan de voorwaarden, dan kun je de regeling toepassen bij je laatste aangifte van het jaar. De hoeveelheid belastingvermindering die je krijgt, hangt af van het btw-bedrag dat je zou moeten betalen wanneer je de regeling niet zou toepassen. Informatie voor het berekenen van je vermindering vind je hier op de site van de Belastingdienst.

Ontheffing administratieve verplichtingen

Als je per jaar minder dan € 1.345,- aan btw moet afdragen, dan kun je een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen bij de Belastingdienst. In de aanvraag moet duidelijk zijn wat je aan btw betaalt en dat dit in de komende jaren hoogstwaarschijnlijk stabiel blijft. Dit kun je aantonen met de cijfers van voorgaande jaren.

Uitzonderingen en bijzondere situaties

Er zijn uitzonderingen en bijzondere situaties binnen deze regeling. Bijvoorbeeld als de btw verlegd is of als je landbouwer, veehouder, tuin- of bosbouwer bent. Kijk voor deze situaties op deze pagina op de site van de Belastingdienst.

TIP Als je nét buiten de KOR valt, kun je overwegen een investering te doen om het btw-bedrag zodanig te verlagen dat je binnen de regeling valt.

Meer informatie?

Klik hier voor alle informatie over de KOR en voor het downloaden van de brochure.

Gratis download

Je kunt hieronder gratis het Handboek Ondernemen 2018 downloaden van de Belastingdienst. In dit handboek vind je meer informatie over het urencriterium en informatie over belastingen, bijdragen en premies.

agenda

Data ophalen ...

Nieuws

Zelfstandig ondernemer loopt meeste risico op armoede

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek loopt de zelfstandig ondernemer het grootste risico op armoede. Voltijd werknemers hebben de minste kans om onder de lage-inkomensgrens te leven. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar werkenden met een armoederisico. De meest recente cijfers komen uit 2017.

Ondernemers doen goed voorbereid aangifte inkomstenbelasting

Vanaf vandaag, vrijdag 1 maart, kunnen ongeveer 1,3 miljoen ondernemers aangifte inkomstenbelasting doen over 2018. Ongeveer een derde van alle ondernemers doet zijn of haar aangifte zelf.

Lees meer