Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Kennisbank
         

Starten met een Declarabele Uren BV (DUBV)

Wil jij zelfstandig ondernemer zijn zonder het risico te lopen als schijnzelfstandige te worden aangemerkt, bijvoorbeeld omdat het een lange opdracht betreft? Dan is een Declarabele Uren bv wellicht iets voor jou. Dit houdt in dat je zelfstandig bent als directeur van de DUBV - maar ook werknemer van de DUBV. Daardoor heb je recht op diverse sociale zekerheden, zoals WW en WIA. Hieronder lees je meer over de DUBV. 

Een Declarabele Uren BV oprichten

Een DUBV is een bv met speciale statuten die zijn ontwikkeld voor de zelfstandig professional die ondernemer wil blijven maar door de aard van de opdracht het risico loopt om als schijnzelfstandige te worden aangemerkt. Met een DUBV loopt je als zzp'er, ongeacht de opdracht, dit risico niet.

Werkgeversgezag

Om te weten wanneer je schijnzelfstandige bent is het belangrijk om te weten hoe schijnzelfstandigheid ontstaat. Dat kun je hier lezen in het artikel ‘Wanneer ben je schijnzelfstandig?’ Een arbeidsovereenkomst ontstaat als er persoonlijke arbeid wordt verricht, hier een vorm van loon tegenover staat en er gezag aanwezig is. In veel werksituaties van zzp’ers zijn deze drie componenten aanwezig en indien dit bij controle wordt aangetoond, ontstaat er van rechtswege een arbeidsovereenkomst, ongeacht wat er in het contract staat. De rechter gaat daarbij altijd uit van de feitelijke werksituatie.

Voorheen had je de VAR om je hier tegen te beschermen. Vanaf 1 mei 2016 werd de VAR vervangen door de wet DBA en bijbehorende modelovereenkomsten. Hiermee ligt het risico bij zowel de zzp'er als bij de opdrachtgever. Bij de VAR lag alle risico bij de zzp'er, met de modelovereenkomsten kunnen zowel de zzp'er als de opdrachtgever op een boete of naheffing rekenen als er achteraf door controle van de Belastingdienst toch sprake blijkt te zijn van schijnzelfstandigheid. De wet DBA is echter wegens grote kritiek van zowel opdrachtgevers (immers: zij durven geen zzp'ers meer in te huren uit angst voor boetes) als zzp'ers (te weinig opdrachten door huiverige opdrachtgevers) afgeschaft tot in elk geval 1 juli 2018. Ondertussen worden er tot die tijd geen boetes of naheffingen uitgedeeld - tenzij je bewust kwaadwillend bent.

Minder risico nemen

Door de modelovereenkomsten voelen veel opdrachtgevers zich genoodzaakt de inhuur van zzp'ers te heroverwegen. Wanneer de opdrachtgever de zzp’er niet in loondienst wil nemen, dan moet er gekeken worden naar andere legale, flexibele werkvormen. Daarbij kan worden gedacht aan uitzenden, detacheren of payrolling - maar niet iedere zzp'er voelt daar iets voor. Wil je als professional echter ook zelfstandig ondernemer blijven, dan kun je de DUBV overwegen. Naast eigenaar/directeur van de DUBV ben je ook als werknemer in loondienst bij de DUBV. Hierdoor ben je sociaal verzekerd en kun je jezelf vanuit de DUBV detacheren bij één of meerdere opdrachtgevers, zonder dat dit leidt tot enig risico voor jou of je opdrachtgever. Ook de opdrachtgever wordt door deze arbeidsvorm gevrijwaard van werkgeversverplichtingen.

Je kunt via Uniforce een DUBV oprichten. Vervolgens word je aangesteld als directeur van de DUBV. Uniforce controleert de DUBV op een aantal kwaliteitseisen die in de overeenkomst zijn vastgelegd en mag dan op basis van de vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst en het UWV de Verklaring Uniforce Registratie (VUR) afgeven aan de professional. De opdrachtgever is met deze VUR gevrijwaard van naheffingen loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen Zvw.

Door deze inrichting ben je, als Uniforce Professional, naast ondernemer/directeur van je DUBV óók werknemer van de DUBV. Je bent als werknemer verzekerd in het sociale stelsel en hebt daardoor de zekerheid van het sociale vangnet, mochten de zaken niet goed gaan (WW/WIA). 

Wat is het verschil tussen een bv en een DUBV?

Er is een belangrijk verschil tussen een bv en een DUBV. Binnen de DUBV is er een gezagsverhouding tussen Uniforce en de directeur van de DUBV. Er ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst binnen de DUBV en hierdoor is de professional verplicht verzekerd voor sociale verzekeringpremies. De professional draagt zelf loonheffingen (dit kan ook vanuit een normale bv) en sociale verzekeringspremies af (dit kan niet vanuit een normale bv). De Belastingdienst en het UWV hebben dit getoetst. Sinds 2008 bestaat er een vaststellingsovereenkomst tussen de Belastingdienst, het UWV en Uniforce. Daarbij is vastgesteld dat de DUBV werkgever is conform de regels van het Burgerlijk Wetboek.

Wat is het verschil tussen een bv en een eenmanszaak?

Het belangrijkste verschil tussen een bv in het algemeen en de eenmanszaak ligt op fiscaal vlak. De bv, en dus ook de DUBV, kent niet de fiscale voordelen van de eenmanszaak zoals ondernemersaftrek, startersaftrek en dergelijke.

Voor wie is de DUBV geschikt?

De DUBV is vooral geschikt voor professionals die zichzelf verhuren aan andere organisaties en die:

  • daarbij nagenoeg hetzelfde werk verrichten als werknemers van dat bedrijf;
  • moeten voldoen aan bepaalde regels (werkgeversgezag);
  • niet kunnen werken conform goedgekeurde modelovereenkomsten;
  • wel kunnen werken buiten dienstbetrekking maar niet kunnen voldoen aan de fiscale ondernemerscriteria (bijvoorbeeld voor langere tijd afhankelijk zijn van één opdrachtgever).

De grootste voordelen van een Declarabele Uren BV

  • je kunt zelf bepalen hoe lang je voor een opdrachtgever (of tussenbureau) werkt;
  • je kunt bij de opdrachtgever hetzelfde werk doen als de werknemers;
  • je bent verzekerd volgens het sociale stelsel (dus onder andere WW, WIA);
  • je kunt je eigen salaris doorbetalen bij ziekte of zwangerschapsverlof;
  • je krijgt eerstelijns juridische ondersteuning bij problemen met opdrachtgevers en/of overheidsinstanties;

Meer informatie kun je onder andere vinden op de website van Uniforce.

Andere artikelen die ook interessant voor je kunnen zijn:

Blog

Je uren bijhouden doe je zo: 4 onmisbare tips voor je urenregistratie als ondernemer


Met onderstaande tips kom je als startende ondernemer minder snel financieel in de knoop


Lees meer

Nieuws

Btw-vrijstelling? Bekijk vóór 2 december of de kleineondernemersregeling iets voor jou is

Wil je per 1 januari 2024 deelnemen aan de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan is het goed om nu een afweging te maken, want aanmelden voor het nieuwe jaar kan tot 2 december 2023.

Moneybird, het meest gebruikte boekhoudprogramma onder (startende) ondernemers

Uit onderzoek van ZZP Expert Martijn Pennekamp is gebleken dat Moneybird momenteel het meest gebruikte boekhoudprogramma onder (startende) ondernemers is.

Lees meer
Lees meer

Kennisbank

Hier vind je handige artikelen Lees meer
Starten met je ondernemingsplan
Starten vanuit de WW
Starten met je uurtarief
Welke aftrekposten heb ik als ondernemer?
Lees meer