Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Starten doe
je zo!
         

Een vijfde van de zelfstandigen verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

11 juli 2017

Het aantal zelfstandig ondernemers dat zich verzekert tegen arbeidsongeschiktheid, is afgenomen. Zo’n 80% van de ondernemers is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De belangrijkste reden om geen verzekering af te sluiten is dat het te duur zou zijn.

Het onderzoek over arbeidsongeschiktheid werd uitgevoerd onder bijna 900.000 zzp'ers: daarvan is een vijfde voldoende verzekerd bij langdurig of volledig ziekteverzuim. Steeds minder zelfstandigen zonder personeel verzekeren zich tegen arbeidsongeschiktheid. Vooral jonge (tot 25 jaar oud) en oudere ondernemers (65 jaar of ouder) zijn onvoldoende verzekerd. Met name zelfstandigen die ouder zijn dan 55 jaar zeggen terug te kunnen vallen op het inkomen van hun partner of het risico zelf te kunnen dragen.

Ondernemers in de bouw vaker AOV

Vooral zelfstandigen in de bouw, zo’n 34%, hebben het vaakst een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). In de sector cultuur, recreatie en overige diensten hebben de minste zelfstandigen een AOV afgesloten (8,2%).

25% van zzp'ers heeft geen pensioenvoorziening

Daarnaast heeft 25% van de ondernemers niets geregeld voor zijn of haar pensioen. De grootste reden daarvoor is dat ze dit niet zouden kunnen betalen. Andere redenen zijn dat het pensioen nog te ver weg is (20%) of dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen (27%). Hoe ouder de ondernemers zijn, hoe vaker zij een pensioenvoorziening treffen – echter, zo’n 20% van de 55-plussers heeft niets geregeld voor zijn pensioen. Ondernemers die wel een regeling treffen doen dat het vaakst via sparen of beleggen (37%) of door in hun eigen woning te investeren (33%).

Positiever over financiële situatie

Ondanks dat het overgrote deel van de zzp'ers geen AOV heeft, zijn zij wel positiever over hun financiële situatie dan twee jaar geleden. Met name zelfstandigen in de bouw zijn vaker positief over hun financiële situatie, inkomen en werkzekerheid. Ook blijkt uit het onderzoek dat 81% van de zzp'ers zeer tevreden is over hun werk - tegenover 78% van medewerkers in loondienst (tip: bekijk hier de factsheet).

Zelfstandigen in de bouw positiever

Aan het onderzoek over tevredenheid over hun financiële situatie deden ruim zesduizend ondernemers mee. Gaf in 2015 nog zo’n 43% van de zzp'ers aan dat hun financiële situatie ‘goed tot zeer goed’ was, in 2017 is dit percentage gestegen tot 47%. Ook is het aantal zelfstandigen dat hun financiële situatie als slecht tot zeer matig beschouwt gedaald van 27% naar 24%. Met name in de bouwsector zijn zzp'ers positief als het gaat om hun financiële situatie, zekerheid en hun inkomen.

Uitdaging en vrijheid grootste reden voor ondernemerschap

Andere conclusies uit het onderzoek zijn dat de meeste zzp'ers voor het ondernemerschap hebben gekozen vanwege de nieuwe uitdaging. Ook is de vrijheid van het zelf bepalen hoeveel en wanneer zij werken, een belangrijke reden om voor zichzelf te beginnen. Meer dan 10% van de zzp'ers is begonnen omdat zij geen geschikte baan in loondienst konden vinden. 

Meeste zelfstandigen niet afhankelijk van één opdrachtgever

Zo’n 8% van de ondernemers is volledig afhankelijk van één opdrachtgever. Dit geldt voornamelijk in de landbouw. Het grootste gedeelte van de zelfstandigen geeft aan niet erg afhankelijk te zijn van hun grootste klant. Iets meer dan 20% van de zzp'ers had het afgelopen jaar niet meer dan drie klanten.

Zzp'er gebruikt vooral direct netwerk

Het merendeel van de ondernemers werft nieuwe klanten via het directe netwerk: ruim 70% van hen doet dat op die manier. Ook komen veel zelfstandigen aan nieuwe opdrachten door eerdere klanten, via hun eigen website of via andere zelfstandigen. Ongeveer 25% van de zelfstandigen gebruikt social media om hun netwerk uit te breiden.

Bron: CBS.

TIP Hier lees je meer over de verschillen en kenmerken van een broodfonds of AOV.

agenda

Data ophalen ...

Nieuws

Btw-vrijstelling? Bekijk vóór 2 december of de kleineondernemersregeling iets voor jou is

Wil je per 1 januari 2024 deelnemen aan de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan is het goed om nu een afweging te maken, want aanmelden voor het nieuwe jaar kan tot 2 december 2023.

Moneybird, het meest gebruikte boekhoudprogramma onder (startende) ondernemers

Uit onderzoek van ZZP Expert Martijn Pennekamp is gebleken dat Moneybird momenteel het meest gebruikte boekhoudprogramma onder (startende) ondernemers is.

Lees meer