Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Kennisbank
         

Kinderopvang

Wil jij starten in de kinderopvang? Wij helpen je op weg om goed voorbereid van start te gaan. Om goed van start te kunnen in deze sector is het handig om actuele informatie te verzamelen en te bestuderen. Op deze pagina vind je veel handige tips en links naar sites waar je als oriënterende starter in de kinderopvang mee aan de slag kunt. Verwerk de informatie in jouw ondernemingsplan en bepaal wat de trends en verwachtingen zijn in deze branche zodat je goed geïnformeerd van start kunt.

Ben jij startende ondernemer in de kinderopvang?

Belangrijke belangenorganisatie voor de kinderopvang zijn:

Het aantal kinderen wat van de kinderopvang gebruik maakt is de afgelopen jaren flink gedaald. Dit maakt dat ondernemen in de kinderopvang creativiteit in opvang vereist. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer mogelijkheden voor opvang in dagdelen, het is meer maatwerk geworden. Het is een grote uitdaging om klanten te vinden en vervolgens ook te behouden. Kwaliteit en inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving speelt hierbij een belangrijke rol.

Alle aanvragen voor nieuwe kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen worden door de gemeente binnen 10 weken na de aanvraag beoordeeld. Indien deze compleet is, dan volgt een inspectie door de GGD. Omdat kinderopvang moet bijdragen aan een goede ontwikkeling van een kind zijn er wettelijke kwaliteitseisen opgesteld op het gebied van:

  • veiligheid en gezondheid van de kinderen;
  • opleiding en deskundigheid van het personeel;
  • pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling);
  • betrokkenheid en inspraak van de ouders;
  • omgangstaal (in principe Nederlands);
  • afhandeling van klachten.

Het is heel belangrijk om aan de kwaliteitseisen te voldoen. De GGD voert het toezicht in opdracht van de gemeente uit. Wordt niet aan de eisen voldaan, dan treedt de gemeente op met een waarschuwing of boete.

Mocht de gemeente jouw aanvraag voor het starten van een kinderopvangorganisatie afwijzen, dan kun je bezwaar aantekenen bij de gemeente.

Stappenplan voor starters in de kinderopvang

Volg het stappenplan van starten.nl, dat je in fases helpt te starten waardoor je niets vergeet! Bezoek ook eens onze kennisbank. Hierin vind je veel gratis downloads en alle antwoorden op de belangrijkste vragen.

Branche informatierapporten voor de kinderopvang

Het Ondernemersplein heeft veel kennis en ervaring op het gebied van branchegegevens. Bekijk de cijfers en trends in de kinderopvang via deze pagina.

TIP Lees hier de laatste cijfers en trends van Rabobank omtrent de kinderopvang.

Handige sites

Wil je een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of peuterspeelzaal starten? Voorwaarde is om je te registreren in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Vraag de registratie aan bij jouw gemeente, tenminste tien weken voordat je start. Lees meer via Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Geen registratie betekent geen vergunning, maar wel een boete.

Kijk op Brancheorganisatie Kinderopvang, hier lees je branchenieuws, blogs en is een agenda met activiteiten te vinden. Ook kun je via deze site lid worden van de brancheorganisatie.

Wil je een kindercentrum of gastouderbureau starten? Kom snel te weten welke regels er gelden en kijk op Ondernemersplein.nl voor een stappenplan. Om te kunnen berekenen hoeveel kinderen jij als beroepskracht mag opvangen, is er in opdracht van het Ministerie SZW een rekentool ontwikkeld. Op rijksoverheid.nl is ontzettend veel informatie te vinden over onder meer de kwaliteits- en veiligheidseisen, vormen van kinderopvang, controle door de gemeente en GGD.

Blog

Je uren bijhouden doe je zo: 4 onmisbare tips voor je urenregistratie als ondernemer


Met onderstaande tips kom je als startende ondernemer minder snel financieel in de knoop


Lees meer
Lees meer

Kennisbank

Hier vind je handige artikelen Lees meer
Starten met je ondernemingsplan
Starten vanuit de WW
Starten met je uurtarief
Welke aftrekposten heb ik als ondernemer?
Lees meer