Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Starten doe
je zo!
         

Startups: bepalingen contract

Floor May
23 mei 2016

Afspraken, ideeën, financiën, juridische regeltjes…Als startup komt er een hoop op je af. Ik heb een juridische checklist voor startups opgesteld, aan de hand waarvan je kan zien met welke juridische onderwerpen je van doen kunt hebben. In deze blog bespreek ik een belangrijk punt dat ook in deze checklist is genoemd: het contract.

Voordat ik de inhoud bespreek allereerst de vorm: een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan (uitzonderingen daargelaten).  Het is echter aan te raden de afspraken altijd schriftelijk vast te leggen in een contract. Zo ontstaan er zo min mogelijk misverstanden over de inhoud.  Besef je namelijk dat jouw wederpartij andere wensen en verwachtingen kan en zal hebben dan jij.

Maar welke bepalingen moeten in het contract staan? Uiteraard zijn er een hoop contracten die hele specifieke bepalingen omvatten.  Ik noem hieronder enkele bepalingen die bij veel verschillende soorten contracten een rol moeten of kunnen spelen:

  • Gegevens partijen. Heel belangrijk is dat de gegevens van de partijen die het contract aangaan kloppen. Gebruik hiervoor de gegevens uit de kamer van koophandel. En let op: vergewis je ervan dat degene die het contract ondertekent daartoe ook bevoegd is. Als dit bijvoorbeeld niet de bestuurder van de bv is, dan moet ergens uit blijken dat hij of zij deze vennootschap mag binden (volmacht). Vraag hiernaar.
  • Duur contract. Vervolgens is het van belang dat de duur het contract wordt benoemd. Ga je een overeenkomst aan voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 3 maanden of 2 jaar, dan zal dit moeten worden genoemd. In principe zijn contracten voor bepaalde tijd niet tussentijds opzegbaar. Als je dat wel wenselijk vindt, neem daar dan een bepaling over op in het contract. Contracten voor bepaalde tijd kunnen in principe automatisch worden verlengd voor dezelfde periode wanneer je dit noemt in het contract. Als je een contract voor onbepaalde tijd aangaat, dan is het verstandig een opzegtermijn te noemen. Dit is dan bijvoorbeeld 2 of 3 maanden. Op die manier gun je de andere partij ook de tijd om zich naar de situatie aan te passen.
  • De afspraken. Dit lijkt een open deur, maar gaat in de praktijk vaak fout. Omschrijf goed wat de partijen wel en ook niet van elkaar willen en verwachten. Zo voorkom je misverstanden. Denk hierbij met name aan afspraken over de betaling, levering, eigendomsvoorbehoud etc.
  • Intellectuele eigendomsrechten. Als er intellectuele eigendomsrechten in het geding zijn is het belangrijk af te spreken wat er gebeurt er met deze rechten. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een logo of software. Welke partij heeft hier de rechten op? En op welke manier mogen de rechten worden gebruikt? En tegen welke vergoeding
  • Gevolgen wanprestatie. Wat gebeurt er als een van de partijen niet doet wat is afgesproken? Welke rechten heeft de andere partij dan? Je kan daarbij denken aan het opschorten (uitstellen) van verplichtingen en zelfs aan beëindiging van het contract.
  • Beëindigingsgronden. Neem een bepaling op waarin staat onder welke omstandigheden partijen het contract mogen beëindigen. En noemt ook welke rechten en verplichtingen partijen hebben na beëindiging. Zo kan het zijn dat bepaalde documenten moeten worden teruggegeven, een afrekening dient plaats te vinden of dat een partij gebonden is aan een non-relatiebeding.
  • Bijlagen. In sommige gevallen zijn er nog andere documenten onderdeel van het contract. Een veelvoorkomende bijlage is natuurlijk de algemene voorwaarden. Benoem in het contract om welke bijlagen het gaat én dat deze bijlagen onderdeel vormen van de overeenkomst. En benoem ook dat wanneer er strijd is tussen bepalingen uit het contract en de bijlage(n), welke afspraken dan gelden. Dit zijn meestal de bepalingen uit het contract omdat deze specifiek op deze situatie van toepassing zijn, daar waar de bijlagen vaak meer algemeen zijn.
  • Toepasselijk recht en bevoegde rechter. Deze speelt met name bij internationale handel, maar het kan geen kwaad te noemen. Bepaal dat het Nederlandse recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is te oordelen over geschillen. Mocht je internationaal handelen met een partij in een land waar het rechtsstelsel gunstiger is, dan kun je natuurlijk dat recht van toepassing verklaren. Laat je hier wel goed over informeren.


Met deze bepalingen heb je een goede basis voor een juridisch sluitend contract. Bedenk altijd goed of er nog andere bepalingen in moeten die in jouw specifieke geval van belang kunnen zijn.

Floor May

Floor May is oprichter van en juridisch adviseur bij May Legal. Zij ontzorgt (startende) ondernemers op juridisch vlak zodat deze ondernemers zich volledig op hun business kunnen focussen. Dit doet zij onder meer door het geven van advies, het beoordelen of opstellen van juridische documenten zoals algemene voorwaarden en contracten, het beschermen en registreren van intellectuele eigendomsrechten en het voeren van procedures.

Is jouw interesse gewekt? Neem dan vrijblijvend contact op via de contactpagina of via de website.

agenda

Data ophalen ...

Nieuws

Btw-vrijstelling? Bekijk vóór 2 december of de kleineondernemersregeling iets voor jou is

Wil je per 1 januari 2024 deelnemen aan de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan is het goed om nu een afweging te maken, want aanmelden voor het nieuwe jaar kan tot 2 december 2023.

Moneybird, het meest gebruikte boekhoudprogramma onder (startende) ondernemers

Uit onderzoek van ZZP Expert Martijn Pennekamp is gebleken dat Moneybird momenteel het meest gebruikte boekhoudprogramma onder (startende) ondernemers is.

Lees meer