Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Starten doe
je zo!
         

Ondernemers Federatie Hollands Kroon

De doelstelling van de Ondernemers Federatie (OFHK) is het waarborgen van een goede belangenbehartiging voor de ondernemers uit Hollands Kroon. De OFHK draagt zorg voor het afstemmen en agenderen van standpunten over (voor ondernemers) relevante onderwerpen en biedt een duidelijk aanspreekpunt voor de gemeente en andere lokale en bovenlokale organisaties . De OFHK heeft regulier overleg met de gemeente en participeert in diverse werkgroepen. De belangrijke deelgebieden daarbij zijn te vinden in onze Speerpuntennotitie die regelmatig geactualiseerd wordt.