Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Starten doe
je zo!
         

Ondernemers Federatie Hollands Kroon

De doelstelling van de Ondernemers Federatie (OFHK) is het waarborgen van een goede belangenbehartiging voor de ondernemers uit Hollands Kroon. De OFHK draagt zorg voor het afstemmen en agenderen van standpunten over (voor ondernemers) relevante onderwerpen en biedt een duidelijk aanspreekpunt voor de gemeente en andere lokale en bovenlokale organisaties . De OFHK heeft regulier overleg met de gemeente en participeert in diverse werkgroepen. De belangrijke deelgebieden daarbij zijn te vinden in onze Speerpuntennotitie die regelmatig geactualiseerd wordt.

De OFHK gelooft in samenwerking. Alleen gezamenlijk kunnen we de Kop van Noord-Holland op de kaart zetten. Daarom is de OFHK Lokaal partner van MKB-Nederland, werkt de OFHK samen met de andere ondernemersorganisaties in de Kop Onderneemt en is daarmee ook weer vertegenwoordigd in het Economisch Forum "Holland Boven Amsterdam". 

De OFHK heeft (nog) geen ambitie om zich te ontwikkelen tot één ondernemersvereniging voor Hollands Kroon. De deelnemende verenigingen behouden hun eigen identiteit. Waar mogelijk, wenselijk of noodzakelijk worden wel gezamenlijke bijeenkomsten gehouden voor de leden.

De volgende verenigingen zijn lid van de Ondernemers Federatie Hollands Kroon.

Wil je meer weten over de Ondernemers Federatie (OFHK), bezoek dan de website.