Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Starten doe
je zo!
         

Medemblikker Bedrijven Groep

De Medemblikker Bedrijven Groep (MBG) behartigt de belangen van bedrijven en ondernemers uit Medemblik. Onze  leden zijn veelal gevestigd op de bedrijventerreinen en het kantorenpark in Medemblik. Het accent ligt op het MKB, de industrie, de zakelijke dienstverleners en de kleine zelfstandigen.


Voor haar leden organiseert het MBG bedrijfsbezoeken, themabijeenkomsten en de gezellige ondernemerscafe’s. Netwerken en kennisoverdracht zijn hierbij de sleutelwoorden. Met diverse organisaties heeft het bestuur van de vereniging structureel overleg, bijvoorbeeld met de Gemeente Medemblik. Doelstelling van deze gesprekken is een bijdrage te leveren aan een betere werk-, woon- en leefomgeving.

De kernactiviteiten:
•    Dient als zakelijk en sociaal netwerk voor de aangesloten ondernemers onderling.
•    Heeft als doel de aangesloten ondernemers te voorzien van aanvullende informatie op verschillende bedrijfsmatige vlakken, het bevorderen van de economische
belangen en de communicatie tussen en namens de leden binnen de gemeente Medemblik.
•    Communiceert tussen het College en de Fractievoorzitters van de Gemeente Medemblik en de aangesloten bedrijven van de MBG via de OFM.
•    Communiceert met de ondernemingsverenigingen uit de verschillende kernen van Gemeente Medemblik.
•    Het bevorderen van constructieve samenwerking met alle instanties en/of personen waarmee de vereniging contacten onderhoudt.
•    Zorgdragen dat bovenstaande goed verloopt en wordt gecontinueerd door de uitvoering van de bestuurlijke taken.