Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Starten doe
je zo!
         

Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer is een actieve vereniging met betrokken ondernemers. Zij zetten zich in voor een optimaal ondernemersklimaat in Landsmeer.

Een verkort overzicht van BVL-activiteiten in de afgelopen jaren:

• Het opstarten van een tweemaandelijks overleg met het gemeentebestuur
• Het bevorderen van de samenwerking tussen de plaatselijke ondernemers
• Het bijwonen van belangrijke gemeentelijke raads- en commissie-vergaderingen
• Inspraak verwerven bij infrastructuur- en bestemmingsplannen
• Actief meediscussiëren terzake van de verkeerssituatie in de dorpskern
• Het beleggen van educatieve avonden en voorlichtingsavonden
• Het organiseren van de jaarlijkse december-actie (VWN-activiteit)
• Overleg inzake vacatures en werkgelegenheid met de desbetreffende overheidsinstanties
• Het organiseren van de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie
• Deelname aan de discussie over markt- en standplaatsenbeleid (CIMK-rapport)
• Opdracht geven tot uitbrengen van een Distributie Planologisch Onderzoek, inclusief de onlangs gedane actualisering, voor een deel door onze vereniging gefinancierd
• Organiseren van locatiedagen en “business-borrel”-bijeenkomsten
• Zittingname in de MKB-provincie Noord Holland-zuid, met als doelstelling: belangenbehartiging voor het bedrijfsleven bij de provincie en andere bestuurlijke instanties
• Organiseren van de jaarlijkse verkiezing voor de “BVL-Ondernemersprijs”