Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Starten doe
je zo!
         

Coronacrisis zet flinke rem op bedrijvigheid: minder starters en meer stoppers in stedelijke regio’s

16 juli 2020

De Kamer van Koophandel signaleert een flinke rem op de bedrijvigheid in het land. De verschillen tussen de regio’s zijn echter groot. De afname van de groei is het sterkst in de Randstad en andere stedelijke gebieden.

In alle regio’s zijn er nog altijd meer startende dan stoppende vestigingen, maar de groei van de bedrijvigheid was in het tweede kwartaal een stuk minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit regionale cijfers over startende en stoppende bedrijven van KVK, zoals die zijn opgenomen in KVK Regiodata.

Daling in Randstad, groei in Noorden en Zeeland

Over het hele land signaleert KvK een daling met 40%. De verschillen tussen de regio’s zijn echter groot. Vooral in de stedelijke gebieden als Utrecht, Flevoland, Arnhem/Nijmegen, Haarlem, Zaanstreek, Leiden/Bollenstreek, Gooi- en Vechtstreek en Groot Amsterdam, zien we een sterke daling. Met name de groei van het aantal starters vlakt hier flink af.

Over het geheel bezien wordt duidelijk dat vooral in de Randstad de groei van het aantal starters flink afvlakt en minder in de regio’s daar buiten. Vooral in het Noorden en in Zeeland zijn er regio’s waar de groei van het percentage starters zelfs aantrekt, zoals in Zeeuws Vlaanderen en Delfzijl. In deze laatste regio zijn veel nieuwe bedrijven in de bouw gestart.

Verklaring verschillen

De verschillen in ontwikkeling in de regio’s houden volgens de KvK verband met verschillen in de samenstelling van de bedrijvigheid. In regio’s waarin relatief veel bedrijven actief zijn in sectoren die door de coronacrisis zwaar getroffen zijn, zoals horeca, toerisme, congressen, evenementen en cultuur, is ook de sterkste daling in bedrijvigheid te zien.

Opvallend is ook het grote aandeel van zzp'ers en deeltijd-zzp'ers die er in het tweede kwartaal van 2020 de brui aan geven. Het aantal stoppers lag in het tweede kwartaal van dit jaar bijna 20% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Die stijging komt vooral voor rekening van stoppende zzp’ers (+21%) en parttime zzp’ers (+38%).

Kwartaalcijfers

Normaal worden de gegevens per regio jaarlijks tegen het licht gehouden door de KvK. Om een beter beeld te krijgen van de invloed die de coronacrisis heeft op de economie, is besloten om de veranderingen in het handelsregister eens per kwartaal te vergelijken. De cijfers over de structuur en dynamiek zijn beschikbaar op het niveau van gemeente, regio en provincie. De arbeidsmarktgegevens zijn op provinciaal niveau beschikbaar, de conjunctuurcijfers op regionaal niveau. Bezoek KVK Regiodata.