Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Starten doe
je zo!
         

Stap voor stap naar een gezonde en veilige werkomgeving

Lopen jouw medewerkers op het werk gezondheids- of veiligheidsrisico’s door geluidsoverlast, gevaarlijke stoffen, extreme temperaturen (warmte en kou), repeterende handelingen, straling of radioactiviteit, het werken op hoogte of werken met machines? Niet alleen voor jouw medewerkers, maar ook voor jouw bedrijfscontinuïteit is het verstandig deze risico’s te beperken. Met een veilige en gezonde werkomgeving voorkom je ongevallen en beroepsziekten en bespaar je kosten.

Download de gratis whitepaper!

In de whitepaper 'Grip op bedrijfscontinuïteit' lieten we jou zien hoe jij door risicomanagement grip krijgt op jouw risico’s. In deze whitepaper bespreken we de preventiemaatregelen waarmee jij jouw risico’s kunt beheersen. Daarvoor doorloop je in een bepaalde volgorde voor elk risico een stappenplan van de arbeidshygiënische strategie.

Van werkgevers wordt verwacht dat zij zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor hun medewerkers. De Arbowet verlangt dat jij elk veiligheidsrisico dat weggenomen kan worden, daadwerkelijk wegneemt. Eventuele overgebleven risico’s moet je zo veel mogelijk beperken. Hiervoor volg je een vaste volgorde, de 4 stappen van de arbeidshygiënische strategie.​

Met een veilige en gezonde werkomgeving bespaar je kosten

Arbeidsongevallen vormen een groot risico op de werkvloer. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek liep in 2012 7% van alle werknemers lichamelijk of geestelijk letsel op door een ongeval tijdens het werk. Dat zijn bijna een half miljoen medewerkers! Met klachten die variëren van wonden, botbreuken en verbranding tot psychisch letsel door bedreiging of agressief gedrag. Dit percentage is sinds 2005 stabiel. In de horeca en in de bouw gebeuren de meeste ongevallen; respectievelijk 11% en 9% van de werknemers in deze sectoren waren in 2012 betrokken bij een ongeval tijdens het werk.
 
Een ander risico vormen beroepsziekten. Een beroepsziekte is een door de arts vastgestelde aandoening waarvan duidelijk is dat het door het werk komt. Volgens het Nederlands Centrum voor Arbeid- en Beroepsziekten werd 0,3% van alle medewerkers in 2012 getroffen door een beroepsziekte. In de bouw was dat zelfs 1,4% van alle medewerkers. Zij hebben vooral aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat.

Een onveilige en ongezonde werkomgeving kost jou geld

Bijna de helft van de werknemers die betrokken waren bij een arbeidsongeval, verzuimde hierdoor minstens 1 dag. Bij een derde duurde het ziekteverzuim zelfs 4 dagen of langer. Bij beroepsziekten gaat 60% van de meldingen over tijdelijke arbeidsongeschiktheid en is 5% van de zieken blijvend arbeidsongeschikt.
 
Bij arbeidsongevallen en beroepsziekten heb je niet alleen te maken met verzuimkosten, maar ook met vervangingskosten. Was het letsel te voorkomen geweest, dan ben je bovendien aansprakelijk. Een onveilige werkomgeving doet jouw imago als werkgever en zakenpartner geen goed. Met een veilige werkomgeving zorg je niet alleen goed voor jouw medewerkers, maar ook voor jouw bedrijf.

Veilige werkomgeving én kostenbesparing met de arbeidshygiënische strategie

Hoe tegenstrijdig het misschien ook klinkt, investeren in preventie levert jou altijd geld op. Jij creëert een veilige en gezonde werkomgeving voor jouw medewerkers én bespaart kosten; verzuimkosten, vervangingskosten en de kosten na een ongeval. In de praktijk dek je met een verzekering maar het topje van de ijsberg af. Alle rompslomp en papierwerk bij grote schades zijn niet verzekerd, terwijl ze kunnen oplopen tot een veelvoud van de verzekerde schade. Bij ziekte of afwezigheid na een ongeval moet je extra mensen inhuren en inwerken. Dit kost geld en zorgt voor vertraging in jouw bedrijfsproces. Juist de niet-verzekerde kosten kunnen hoog oplopen. Kijk dus niet alleen naar wat preventie jou kost, maar ook naar wat het jou oplevert.
 
Volg je de arbeidshygiënische strategie, dan creëer je in 4 stappen een veilige, gezonde werkomgeving én bespaar je kosten.
 
​De arbeidshygiënische strategie is een pakket maatregelen om risico’s te vermijden en verminderen. Voor ieder risico neem je deze beheersmaatregelen in een vaste volgorde van 4 stappen:
1. Bronmaatregelen
2. Collectieve maatregelen
3. Individuele maatregelen
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen

De voorbereiding van jouw arbeidshygiënische strategie

Ook bij het beheersen van risico’s geldt: een goed begin is het halve werk. Daarom draait alles om een goede analyse en de juiste aanpak, zoals je leest in de whitepapers ‘Grip op bedrijfscontinuïteit’ en ‘Zelfinspectie voorkomt calamiteiten in jouw bedrijf’. Analyseer jouw risico’s, meet in welke mate jouw medewerkers aan het risico worden blootgesteld of laat dit meten. Bepaal voor ieder risico de kans dat het risico plaatsvindt en de impact ervan op jouw bedrijfsvoering. Stel hiermee een kans-effect matrix op, waarin je de kans dat een risico plaatsvindt afzet tegen de impact van het risico.

Ieder kwadrant vraagt om een eigen aanpak

Hieronder lees je welke aanpak bij de risico’s in de 4 kwadranten past.

 

Vermijden: risico met een grote kans en een groot effect

Pak deze risico’s zo snel mogelijk aan. Stop ermee, besteed ze uit of richt de werkzaamheden anders in.
 
Vaak zijn dit activiteiten die een onderneming ‘erbij’ doet. De eigenaar van een houtfabriek die ook houten speelgoed ging produceren op verzoek van klanten, schrok zich wezenloos toen hij werd gewezen op de veiligheids- en aansprakelijkheidsrisico’s. De onderdelen en de verf die hij gebruikte waren helemaal niet geschikt voor kinderen. Hij stopte direct met zijn activiteiten en koopt het houten speelgoed nu in bij een specialist.​

Verminderen: risico’s met een grote kans en een relatief klein effect

Niet alle risico’s hoef je te vermijden. Risico’s met een klein effect kun je best nemen, het is wel verstandig om de kans te verkleinen. Met de juiste preventiemaatregelen beperk je de kans dat een risico zich voordoet en houd je jouw bedrijfskosten in de hand.
 
​Een aannemer kreeg regelmatig ziektemeldingen. Wat bleek? Om de juiste werkhoogte te creëren, gingen zijn werklieden vaak op een kratje staan. Een misstap was zó gemaakt en leverde regelmatig een verstuikte enkel op. Geen groot effect, maar wel onhandig. De aannemer moest zijn planning aanpassen en vervanging regelen. Tot hij de werkvoorschriften opnieuw doornam met zijn medewerkers en zorgde voor deugdelijke aanpassingen.

Overdragen: risico’s met een kleine kans, maar een relatief groot effect

Draag de financiële consequenties van dit risico over aan een verzekeraar.
 
​Waar gewerkt wordt, kan iets misgaan. Als een pleister volstaat en het zelden gebeurt, kun je dit risico gemakkelijk zelf dragen. Let op: blijf deze risico’s wel monitoren, want de kans en/of het effect kunnen toenemen.

Aan de slag met de arbeidshygiënische strategie: risico’s vermijden en verminderen

Bepaal welke risico’s je als eerste op wilt pakken en volg voor ieder van deze risico’s stap voor stap de arbeidshygiënische strategie. Deze strategie bestaat altijd uit 4 opeenvolgende stappen:


 
Stap 1: Neem bronmaatregelen

Met bronmaatregelen voorkom je gevaren of neem je de oorzaak van het probleem weg. Het spreekt voor zich dat deze maatregelen het meest effectief zijn, omdat ze het risico bij de bron aanpakken. Denk hierbij aan het vervangen van een schadelijke stof door een veiliger, minder schadelijk alternatief of het toepassen van gesloten systemen. Vervang bijvoorbeeld oplosmiddelhoudende verf door verf op waterbasis. Of schaf een nieuwe machine aan als de oude gevaarlijke situaties oplevert.
 
Stap 2: Zijn bronmaatregelen niet mogelijk of onvoldoende? Neem collectieve maatregelen

Zijn bronmaatregelen redelijkerwijs niet mogelijk om technische, organisatorische of economische redenen, of nemen ze niet het hele risico weg? Dan neem je collectieve beschermende maatregelen. Plaats bijvoorbeeld beschermkappen op machines, verplaats een machine die geluidsoverlast geeft, zorg voor ventilatie of een afzuiginstallatie.
 
Stap 3: Werken collectieve maatregelen onvoldoende, dan tref je individuele maatregelen

Voldoen de collectieve maatregelen niet, dan ga je over op individuele beschermende maatregelen. Organiseer het werk anders, zodat medewerkers minder risico lopen. Introduceer taakroulatie bij repeterende handelingen, of beperk bijvoorbeeld het gewicht dat medewerkers in één keer moeten tillen. Of zorg voor centrale bediening van een proces vanuit een afgescheiden en besloten bedieningsruimte (operatorroom).
 
Stap 4: Bestaat het risico nog steeds, dan verstrek je persoonlijke beschermingsmiddelen

Als laatste mogelijkheid kun je jouw medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) verstrekken, zoals gehoorbescherming, veiligheidshelmen en -schoenen, (las)brillen en beschermende kleding en handschoenen. Laat je goed informeren door een specialist, zodat je middelen aanschaft die jouw medewerkers daadwerkelijk beschermen. Voorkom schijnveiligheid!
 
Leveren persoonlijke beschermingsmiddelen jouw medewerker meer last dan gemak op, dan is het zaak om de situatie opnieuw te bekijken volgens de arbeidshygiënische strategie. Misschien kun je in stap 1 tot en met drie andere keuzes maken zodat jouw medewerker geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig heeft.

Let op: zorg voor een juist gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen

Geef jouw medewerkers duidelijke instructies over het gebruik en onderhoud van de beschermingsmiddelen en houd hier toezicht op. Onthoud dat een persoonlijk beschermingsmiddel jouw medewerkers alleen beschermt als het juist wordt toegepast en goed wordt onderhouden. Informeer jouw medewerkers ook over de houdbaarheid van de beschermingsmiddelen. Niet alle stofmaskers zijn bijvoorbeeld herbruikbaar en veiligheidshelmen gaan maximaal drie jaar mee.
 
Jouw medewerkers zijn uiteraard verplicht om de beschermingsmiddelen te gebruiken en jouw instructies op te volgen. Leg jouw medewerkers uit waarom ze de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruiken en stimuleer hen actief om de middelen te gebruiken. Spreek hen aan op hun eigen verantwoording en stel indien nodig een sanctiebeleid op.
 
Vergeet jouw stagiaires, inleenkrachten, bezoekers, leveranciers en onderaannemers niet! Ook zij worden in jouw bedrijf blootgesteld aan gevaren en hebben passende persoonlijke beschermingsmiddelen nodig als zij in jouw bedrijf zijn. Leg hen de noodzaak van deze persoonlijke beschermingsmiddelen duidelijk uit en zorg voor heldere instructies over het gebruik ervan.​

Belangrijk: voer de arbeidshygiënische strategie altijd stap voor stap uit

In de praktijk grijpen veel ondernemers als eerste naar persoonlijke beschermingsmiddelen. Terwijl het veel effectiever is om risico’s bij de bron aan te pakken, of met collectieve of individuele maatregelen. Neem daarom als eerste stap de bronmaatregelen. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is (om technische, organisatorische of economische redenen), dan kun je een maatregel van een hogere stap nemen. Die afweging maak je op ieder niveau van de arbeidshygiënische strategie opnieuw.

Uitzondering: kankerverwekkende stoffen

Werkt jouw bedrijf met kankerverwekkende stoffen en processen? Dan gelden de 4 stappen uit het arbeidshygiënische plan ook. Met één verschil: is het technisch mogelijk om kankerverwekkende stoffen te vervangen door stoffen die niet of minder gevaarlijk zijn? Dan ben je altijd verplicht om dit te doen en mag je niet kiezen voor een oplossing van een lager niveau. Ook al is dit financieel of organisatorisch minder aantrekkelijk. Dit geldt voor ieder niveau van de arbeidshygiënische strategie.

Wil je meer weten?

Download hieronder de whitepaper 'Grip op bedrijfscontinuïteit'. Meer informatie vind je op www.interpolis.nl/bedrijfsrisico.

agenda

Data ophalen ...

Blog

Hoe maak je jouw website klaar voor 2019?


Personal branding: pokon voor je reputatie


Lees meer

Nieuws

Nieuw btw-nummer in 2020 voor eenmanszaken

Ongeveer 1,3 miljoen Nederlandse eenmanszaken krijgen vóór 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Dit nieuwe nummer heeft geen koppeling meer met het burgerservicenummer.

50% van de zzp'ers krijgt onnodig te laat betaald

Als zelfstandig professional kan het soms weken duren tot je klanten hun facturen voldoen. Ondertussen moet je wel je rekeningen en je salaris betalen. Daardoor kun je financieel in de knel komen. Het overkomt niet alleen startende zzp'ers maar ook doorgewinterde ondernemers. Dat blijkt uit een onderzoek van ikwordzzper.nl, waarin zzp'ers is gevraagd naar hun ervaring met debiteurenbeheer.

Lees meer
Lees meer

Kennisbank

Hier vind je handige artikelen Lees meer
Starten met je ondernemingsplan
Starten met het berekenen van jouw netto besteedbaar inkomen
Starten met je uurtarief
Wetswijzigingen voor ondernemers vanaf 1 januari 2019
Welke aftrekposten heb ik als ondernemer?
Starten als ondernemer met een lening of krediet
Lees meer
Starter
in beeld
Webshopeigenaar Michiel Snoek
Over klein beginnen en groot worden
Lees meer