Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Starten doe
je zo!
         

Zijn zonnepanelen aftrekbaar als ondernemer?

Heb jij zonnepanelen op jouw woning of kantoor als ondernemer? En wil je weten of deze aftrekbaar zijn? In dit kennisartikel lees je meer over de fiscale regels omtrent zonnepanelen aftrekken van de belasting.

Kun je zonnepanelen aftrekken?

Of jouw zonnepanelen aftrekbaar zijn, is afhankelijk van een paar dingen. Als eerste is er onderscheid tussen ‘roerend of onroerend goed’. Bij roerend goed zijn de zonnepanelen niet geïntegreerd in het dak. Bij onroerend goed zijn ze wel geïntegreerd in het dak. Alleen als het roerend goed is, is het mogelijk aftrekbaar. In dit artikel gaan we daarom uit van roerend goed.

Zonnepalen op je woning als ondernemer aftrekbaar?

Ook hangt het ervan af of je zonnepanelen op je woning of op je kantoor hebt geïnstalleerd. Ben je ondernemer en heb je zonnepanelen op jouw woning geplaatst? Als jij je woning voor meer dan 10% zakelijk gebruikt, kun je zonnepanelen als ondernemingsvermogen aanmerken. Als je woning voor minder dan 10% zakelijk gebruikt, zijn zonnepanelen altijd privé vermogen.

Privé vermogen

Als de zonnepanelen privé zijn aangemerkt, is alleen de opbrengst (opgewekte kWh) die je zakelijk gebruikt aftrekbaar van de winst (tegen een gangbare prijs per kWh). Als je als particulier energie levert aan de energieleverancier, moet je ook btw afdragen. Lees daar hier meer over.

Zakelijk vermogen

Als de zonnepanelen zakelijk koopt, kom je in aanmerking voor de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), afschrijving, aftrek van btw en energie-investeringsaftrek. Als jij je zonnepanelen op je privé woning laat installeren, maar wel op naam van de zaak koopt, zijn er allerlei administratieve complicaties. Je kunt dan gebruik maken van fiscale voordelen zoals hieronder worden aangegeven, máár de energie die je ermee opwekt is óók ondernemingsvermogen en wordt dus belast met inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook dien je btw af te dragen over de energie voor privégebruik.

Vaak is het aantrekkelijker om zonnepanelen op naam van de zaak te kopen in verband met fiscale voordelen, maar na een paar jaar slaat deze balans om. Uiteindelijk is het op langere termijn vaak aantrekkelijk om zonnepanelen op jouw privéwoning vanuit privé te kopen.

Btw terugvorderen op je zonnepanelen

Als je zonnepanelen op de zaak koopt, ben je altijd btw-plichtig - óók als je eerder vrijgesteld van btw was. Je levert namelijk energie terug aan het net. De btw die je betaalt over de aanschaf van jouw zonnepanelen kun je terugvorderen in je aangifte omzetbelasting. Als je dit doet komt wel de KOR te vervallen.

Lees hier meer over btw terugvorderen als zzp'er met zonnepanelen.

Zonnepanelen op je kantoor of bedrijfspand als ondernemer aftrekbaar?

Zijn je zonnepanelen op kantoor geplaatst? Dan mag je de zonnepanelen ook afschrijven. De afschrijving is het verschil in aanschafwaarde (exclusief btw) en de restwaarde. Stel, de restwaarde is na 10 jaar nog 10% van de aanschafprijs, dan is het verschil tussen de aanschafwaarde en 10% restwaarde in 10 jaar worden afgeschreven.

Stel, de kosten voor het aanschaffen, omvormen en installeren van zonnepanelen zijn € 10.000. De restwaarde na 10 jaar wordt geschat op 10% en dat is dus € 1.000. Dan mag je gedurende 10 jaar ongeveer € 1.000 jaarlijks afschrijven.

Lees hier meer over het aanschaffen van zonnepanelen voor jouw kantoor of bedrijfspand.

LET OP Het is wel belangrijk dat jij de investering binnen 3 maanden na opdracht van levering opgeeft bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Anders vervalt het recht op aftrek.

KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)

Zoals eerder in dit artikel aangegeven heb je mogelijk recht op de KIA als de investering in zonnepanelen valt binnen onderstaande tarieven én als de panelen als ondernemingsvermogen zijn aangemerkt. Dat geldt zowel als jij zonnepanelen thuis op naam van de zaak zet (mag alleen als jij je woning voor meer dan 10% zakelijk gebruikt) - of als je ze zakelijk koopt voor je kantoor.

LET OP Onderstaande bedragen gelden voor 2022.

Investering                       Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek                                                           

niet meer dan € 2.400

  0%

€ 2.401 t/m € 59.939

  28%
€ 59.940 t/m € 110.998  

€ 16.784

€ 110.999 t/m € 332.994

  € 16.784 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven € 110.998

meer dan € 332.994

  0%

EIA (Energie-investeringsaftrek)

De energie-investeringsaftrek is in het leven geroepen om duurzaamheid te stimuleren. Ook zonnepanelen komen hiervoor in aanmerking. Dit betekent dat je, naast afschrijving, 45% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) ten laste mag brengen van je winst. Voor de EIA gelden ook een aantal voorwaarden:

  • De zonnepanelen hebben gezamenlijk een piekvermogen van meer dan 25 kW
  • De zonnepanelen hebben een aansluiting kleiner of gelijk aan 3 x 80A
  • De zonnepanelen zijn niet eerder gebruikt
  • De investering in zonnepanelen is minimaal € 2.500
  • Je betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting

Onder de EIA vallen onder andere: aanschafkosten, voortbrengingskosten, kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen zoals montagekosten en kosten voor bijvoorbeeld energieadvies.

Op de website van RVO vind je meer informatie.

MIA

Je kunt eventueel ook in aanmerking komen voor de MIA, maar niet als je de energie-investeringsaftrek reeds gebruikt. De MIA is een extra aftrekpost en kan alleen gebruikt worden in het jaar dat de koopovereenkomst is aangegaan en geldt voor een investering minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel. Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek tot 36% van het investeringsbedrag. Dit geldt bovenop de KIA.

Hier lees je meer over de MIA.

VAMIL

Met de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investering) kun je 75% van de investeringskosten afschrijven op een zelf te bepalen tijdstip. Dit kan je een liquiditeits- en rentevoordeel opleveren.

Hier lees je meer over de VAMIL.

Kortom: zonnepanelen privé of zakelijk kopen als ondernemer?

Als jij zonnepanelen op jouw woning privé koopt en je vanuit huis werkt als zelfstandig ondernemer, kun je wel btw aftrekken over de aanschaf en installatie. Dan moet je binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar aanvragen. Je moet echter ook btw afdragen over de energie die je opwekt. Lees hier meer over btw teruggave bij zonnepanelen.

Als jij zonnepanelen zakelijk koopt of later op naam van de zaak zet, heb je mogelijk (als je woning voor minstens 10% zakelijk wordt gebruikt) recht op fiscale voordelen zoals de KIA, Energie-investeringsaftrek, afschrijving, MIA en/of VAMIL. Je kunt ook de btw terugvragen.

Woon je samen met een partner die níet ondernemer is? Dan is het eenvoudiger om de btw terug te vorderen uit naam van je partner. Denk er dan wel om dat je de energierekening en factuur van zonnepanelen op naam van de niet-ondernemer zet. Het grote verschil is dat je wel inkomsten- of vennootschapsbelasting moet betalen over de opgewekte energie. Ook moet je btw afdragen over energie voor privégebruik. Vaak blijkt dat op lange termijn (na zeven jaar ongeveer) het verstandiger is om zonnepanelen privé te kopen als je thuiswerkende ondernemer bent. Dit kun je onder andere hier na laten rekenen.

LET OP Aangezien dit een vrij specifiek en ingewikkeld onderwerp is, raden wij je bij vragen aan contact op te nemen met een (financieel) adviseur of met de Belastingdienst.

Advies nodig of heb je vragen?

Heb je meer vragen over aftrekposten of andere fiscale vragen? Als lid van Het Ondernemerscollectief kun je terecht bij de fiscale helpdesk. Liever contact met een specialist uit jouw regio? Kijk naar specialisten in jouw buurt via ikwordzzper.nl.

Bronnen:

Blog

Zo geef je een vliegende start aan jouw onderneming: drie tips!


Hoe lang gaat mijn Fitbit bandje mee?


Lees meer

Nieuws

Btw-vrijstelling? Bekijk vóór 2 december of de kleineondernemersregeling iets voor jou is

Wil je per 1 januari 2024 deelnemen aan de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan is het goed om nu een afweging te maken, want aanmelden voor het nieuwe jaar kan tot 2 december 2023.

Moneybird, het meest gebruikte boekhoudprogramma onder (startende) ondernemers

Uit onderzoek van ZZP Expert Martijn Pennekamp is gebleken dat Moneybird momenteel het meest gebruikte boekhoudprogramma onder (startende) ondernemers is.

Lees meer
Lees meer

Kennisbank

Hier vind je handige artikelen Lees meer
Starten met je ondernemingsplan
Starten vanuit de WW
Starten met je uurtarief
Welke aftrekposten heb ik als ondernemer?
Lees meer
Starter
in beeld
Melanie Broekhuis
Liefdeskriebels
Lees meer