Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Kennisbank
         

Starten met je algemene voorwaarden

Bij het starten van een eigen bedrijf is het verstandig om algemene voorwaarden op te stellen. Duidelijkheid vooraf over jouw voorwaarden kan namelijk conflicten voorkomen.

Waarvoor dienen algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn regels die je standaard laat gelden bij het sluiten van overeenkomsten. Als je ze eenmaal hebt opgesteld, scheelt het je veel tijd. Je hoeft immers niet bij elke overeenkomst opnieuw te onderhandelen over zaken als betalingsvoorwaarden, garantiebepalingen en incassobedingen. In je algemene voorwaarden leg je de wederzijdse rechten en verplichtingen zo duidelijk en volledig mogelijk vast.

De wet stelt twee basiseisen aan algemene voorwaarden:

 • De inhoud van je algemene voorwaarden mag niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij.
 • De wederpartij moet een redelijke mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden (informatieplicht).

Onredelijk bezwarend

Om te bepalen of de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij hanteert de wet een zwarte en een grijze lijst. Op de zwarte lijst staan voorwaarden die per definitie verboden zijn. Je kunt deze niet opnemen in de algemene voorwaarden.

Hier vind je de zwarte lijst van algemene voorwaarden.

Op de grijze lijst staan voorwaarden die misschien onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij. Bij de bepalingen die op de grijze lijst staan moet je zelf aantonen dat het gebruik in jouw specifieke situatie niet onredelijk is. Om het zekere voor het onzekere te nemen kun je beter geen bepalingen uit de grijze lijst opnemen in je algemene voorwaarden.

In de grijze lijst staat bijvoorbeeld dat de volgende voorwaarden onredelijk bezwarend zijn:

 • dat de inhoud van de verplichtingen van de gebruiker van de algemene voorwaarden beperkt ten opzichte van hetgeen de klant mocht verwachten;
 • dat de gebruiker van de algemene voorwaarden de bevoegdheid verleent tot het wijzigen van zijn verplichtingen;
 • dat de gebruiker van de algemene voorwaarden zich sneller op overmacht kan beroepen, dan uit de wet volgt;
 • dat de gebruiker van de algemene voorwaarden een lange of onvoldoende bepaalde (op)leveringstermijn geeft;
 • dat de klant bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst annuleringskosten aan de gebruiker van de algemene voorwaarden dient te betalen, tenzij het een redelijke vergoeding betreft voor door de gebruiker geleden verlies of gederfde winst;
 • dat de klant verplicht tot het sluiten van een overeenkomst met de gebruiker van de algemene voorwaarden of met een derde, tenzij het redelijkerwijze van de klant kan worden gevergd;
 • dat de overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde duur, zoals een abonnement, voor meer dan 1 jaar wordt aangegaan;
 • dat de klant aan een opzegtermijn gebonden is die langer is dan 3 maanden.

(Bron: Juridische Supermarkt.nl)

Informatieplicht

Volgens de wet moet je vóór of tijdens het sluiten van een overeenkomst de algemene voorwaarden aan de wederpartij verstrekken. Deze moet uitdrukkelijk of stilzwijgend met de algemene voorwaarden instemmen. Je kunt op verschillende manieren aan je informatieplicht voldoen, bijvoorbeeld door de algemene voorwaarden toe te sturen of te overhandigen aan de wederpartij.

Ook kun je de algemene voorwaarden afdrukken op de achterkant van je offerte (je moet daar dan wel naar verwijzen). Als je de voorwaarden op de achterzijde van het contract zet, ben je te laat. Ook is het niet genoeg om te melden dat jouw algemene voorwaarden zijn gedeponeerd, je moet ze zelf aan de wederpartij verstrekken.

Als je telefonisch zaken doet, geldt er een uitzondering. Dan vermeld je in je gesprek dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en bied je aan om deze eventueel kosteloos te verzenden. Doe je elektronisch zaken, dan stel je de algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst elektronisch ter beschikking. Dit moet op zodanige wijze dat de wederpartij de voorwaarden kan opslaan en nog eens kan nalezen.

Moet je algemene voorwaarden opstellen?

Als je een eigen bedrijf hebt en klanten waarmee je overeenkomsten sluit, is het verstandig om algemene voorwaarden op te stellen. Deze moeten aansluiten bij de feitelijke gang van zaken binnen jouw bedrijf en/of branche. Welke algemene voorwaarden je ook hanteert, de volgende zaken komen meestal voor:

 • offerte (vrijblijvend of niet, termijn voor aanvaarding?);
 • transport (wie betaalt transport, verzekering, invoerrechten?);
 • levertijd (overmacht);
 • betaling (betalingstermijn, incassokosten, rente);
 • eigendomsvoorbehoud (eigendom gaat pas over na betaling?);
 • garantie (zo ja, onder welke voorwaarden?);
 • afwikkeling van geschillen (rechter of arbitrage);
 • aansprakelijkheid (beperking, hoogte schadevergoeding).

Met behulp van voorbeelden van je brancheorganisatie of relevante bedrijven kun je zelf je algemene voorwaarden opstellen. Een tip: laat ze controleren door een juridisch adviseur.  

Heb je een beroep waarbij je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig hebt, dan kun je je aansprakelijkheid deels afdekken met goede algemene voorwaarden. Daardoor loop je minder risico op aansprakelijkheid. Mocht er toch aansprakelijkheid ontstaan, dan zal de verzekeraar van de beroepsaansprakelijkheid deze ook eerder erkennen. Een voorbeeld van goede algemene voorwaarden die door verzekeraars geaccepteerd worden, kun je hier downloaden en aanvullen. Je mag de voorwaarden zelf vormgeven. Wijzig echter de rode teksten niet!

Laat jouw algemene voorwaarden opstellen door een specialist

Het is erg belangrijk dat jouw algemene voorwaarden voldoen aan actuele wetgeving. Juist specialisten zoals ervaren juristen weten precies aan welke eisen je voorwaarden moeten voldoen. Daarom kun je via Het Ondernemerscollectie korting krijgen op het laten opstellen van algemene voorwaarden bij HalloLex.

De voorwaarden worden bij HalloLex opgesteld door een ervaren jurist. Wat kun je verwachten?

 • Op maat gemaakte algemene voorwaarden;
 • Juridisch waterdichte algemene voorwaarden;
 • Goede match tussen algemene voorwaarden en bedrijf;
 • Voorwaarden die voldoen aan de actuele wetgeving.

Korting op jouw algemene voorwaarden

Speciaal voor de leden van Het Ondernemerscollectief hebben wij 10% korting kunnen bedingen op alle losse contracten van Lex en 1 maand gratis proberen van Lex (zonder verplichtingen) t.w.v. € 77,- ex btw. Word nu lid van Het Ondernemerscollectief en profiteer van korting op je voorwaarden én van korting op talloze andere producten en diensten voor jou als ondernemer. Lees hier meer over de korting.

Toepassing van de algemene voorwaarden

Wanneer je zaken doet met grote bedrijven zijn de twee wettelijke basiseisen niet van toepassing. De wederpartij wordt dan geacht te beschikken over voldoende deskundigheid. Wel moeten de algemene voorwaarden voldoen aan de algemene beginselen van redelijkheid en billijkheid.

Deponeren van algemene voorwaarden

Je kunt je algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank of de Kamer van Koophandel. Het voordeel hiervan is dat degene met wie je zaken doet jouw algemene voorwaarden kan inzien als je niet in staat bent om deze te verstrekken. Het deponeren van de algemene voorwaarden heeft ook een bewijsfunctie. Bij deponering worden ze voorzien van een datum en nummer. Daarmee kun je aantonen dat je tussentijds niets in de tekst van de algemene voorwaarden hebt veranderd. Bij wijzigingen moet je er zelf voor zorgen dat de nieuwe versie van je voorwaarden gedeponeerd wordt bij een rechtbank of de Kamer van Koophandel.

Gratis voorwaarden

Onderaan deze pagina vind je diverse algemene voorwaarden die je gratis kunt downloaden.

TIP Download ook de gratis whitepaper 'Voorkom conflicten met de juiste voorwaarden en contracten' hieronder en leer wat je moet doen om zoveel mogelijk risico te voorkomen.

Blog

Zo geef je een vliegende start aan jouw onderneming: drie tips!


Hoe lang gaat mijn Fitbit bandje mee?


Lees meer

Nieuws

Btw-vrijstelling? Bekijk vóór 2 december of de kleineondernemersregeling iets voor jou is

Wil je per 1 januari 2024 deelnemen aan de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan is het goed om nu een afweging te maken, want aanmelden voor het nieuwe jaar kan tot 2 december 2023.

Moneybird, het meest gebruikte boekhoudprogramma onder (startende) ondernemers

Uit onderzoek van ZZP Expert Martijn Pennekamp is gebleken dat Moneybird momenteel het meest gebruikte boekhoudprogramma onder (startende) ondernemers is.

Lees meer
Lees meer

Kennisbank

Hier vind je handige artikelen Lees meer
Starten met je ondernemingsplan
Starten vanuit de WW
Starten met je uurtarief
Welke aftrekposten heb ik als ondernemer?
Lees meer