Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Starten doe
je zo!
         

Mijn factuur wordt niet betaald. Wat nu?

Floor May
19 oktober 2016

Regelmatig krijg ik van cliënten de vraag: wat kan ik doen als een klant mijn factuur niet betaalt? Mag ik dan administratiekosten in rekening brengen? Als ondernemer heb je in dat geval verschillende mogelijkheden. Lees in deze blog welke mogelijkheden dit zijn én of administratiekosten daar ook onder vallen.

Als een factuur niet op tijd wordt betaald, dan kan dat grote consequenties hebben. Je vraagt je af wat je kunt doen zodat jij wel je geld krijgt.

Maar first things first. Allereerst is het van belang vast te stellen of de vordering al opeisbaar is. Dit is doorgaans het geval als de betalingstermijn van de factuur is verstreken. Nadien is de schuldenaar, zoals dat juridisch mooi heet, in verzuim. Indien er geen termijn is afgesproken dan moet er een ingebrekestelling komen. Dit is een schriftelijke aanmaning waarmee aan de schuldenaar de kans wordt geboden alsnog, en binnen een redelijke termijn, te betalen. Vaak wordt een termijn van 14 dagen aangehouden.

Goed, de vordering is opeisbaar en de schuldenaar is in verzuim. En nu? Praktisch gezien is het verstandig eerst op vriendelijke wijze bij jouw klant te informeren waarom de factuur niet wordt betaald. Krijg je geen (bevredigend) antwoord of reden, stuur de schuldenaar dan herinneringen en vervolgens een ingebrekestelling.

Het incasseren van de vordering kan een hoop tijd en geld kosten. Om die reden kunnen de volgende kosten in rekening worden gebracht:

Vertragingsrente

In geval van B2C (business-to-consumers) is dit de wettelijke consumentenrente. In geval van B2B (business-to-business) is dit de handelsrente. Deze laatste rente ligt een stuk hoger (actueel: 2% vs. 8,05%). De rente wordt berekend vanaf de dag dat de schuldenaar in verzuim is tot aan de dag totdat het volledige bedrag is betaald.

Maak je gebruik van algemene voorwaarden, dan kan ook een ander rentepercentage worden afgesproken. Een veelvoorkomend percentage is 1% per maand. Indien de afgesproken rente lager is dan de wettelijke rente, dat geldt de wettelijke rente. Als jouw klant een consument is, dan kan een rechter een hoog rentepercentage snel bovenmatig vinden.

Buitengerechtelijke incassokosten

Als je moet corresponderen en zelfs kosten moet maken, bijvoorbeeld door een jurist of incassobureau in te schakelen, kun je buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Deze kosten zijn per wet/besluit bepaald. De hoogte van deze kosten hangen af van de hoogte van de hoofdsom (= het bedrag dat de schuldenaar moet betalen) maar zijn maximaal 15% van deze hoofdsom met een minimum van € 40,–.

Maak je gebruik van algemene voorwaarden dan kan je hiervan afwijken. Een hoger percentage afspreken is slechts toegestaan als jouw klant geen consument is.

Proceskosten

Betaalt je schuldenaar ondanks jouw aandringen alsnog niet? Dan staat de weg naar de rechter open. In dat geval heb je vaak relatief hoge kosten. Denk aan de kosten van een jurist of andere specialist, griffierecht en de kosten van een deurwaarder. Degene die de rechtszaak verliest wordt meestal veroordeeld tot betaling van deze kosten. De kosten van een jurist worden vaak niet helemaal gedekt. Er wordt namelijk een vast bedrag uitgekeerd welke meestal lager is dan de werkelijk gemaakt kosten.

Maak je gebruik van algemene voorwaarden, dan kun je een bepaling opnemen waarin staat dat de schuldenaar de werkelijke proceskosten dient te betalen.

Er zijn dus behoorlijk wat extra kosten die in rekening kunnen worden gebracht. Maar waar staan nu de administratiekosten? Helaas, het apart in rekening brengen van administratiekosten is wettelijk niet toegestaan. Deze kosten vallen al onder de buitengerechtelijke incassokosten.

Een herkenbaar geval is dat jouw klant, nadat je al veel kosten hebt gemaakt en recht hebt op vertragingsrente, alsnog de hoofdsom betaalt en zegt dat hij aan zijn verplichting heeft gedaan. De wet helpt de ondernemer hier een handje: volgens de wet strekt de betaling eerst in mindering op de rente en kosten en daarna pas op de hoofdsom. In de praktijk betekent dit dat de rente en kosten vaak door de betaling van de klant zijn voldaan en dat de klant vervolgens nog (een deel van) de hoofdsom moet betalen.

Kun je als ondernemer dan alleen maar extra kosten vragen? Nee. De situatie bestaat ook dat je als ondernemer nog werkzaamheden gaat verrichten voor jouw klant. In dat geval kun je deze werkzaamheden onder bepaalde omstandigheden opschorten (= uitstellen totdat de factuur is betaald). Er moet wel voldoende samenhang zijn tussen de vordering en de op te schorten werkzaamheden en deze moeten in verhouding staan. Als een hele kleine vordering open staat terwijl de te verrichten werkzaamheden van behoorlijke omvang zijn, dan mag je in principe niet opschorten.

De wet geeft de ondernemer verschillende opties om de schuldenaar onder druk te zetten de factuur te betalen. Het is van belang om goede algemene voorwaarden te hebben waarin je bepalingen opneemt die voor jou zo gunstig mogelijk zijn. Heb je hier hulp bij nodig? Neem gerust contact op.

Floor May

Floor May is oprichter van en juridisch adviseur bij May Legal. Zij ontzorgt (startende) ondernemers op juridisch vlak zodat deze ondernemers zich volledig op hun business kunnen focussen. Dit doet zij onder meer door het geven van advies, het beoordelen of opstellen van juridische documenten zoals algemene voorwaarden en contracten, het beschermen en registreren van intellectuele eigendomsrechten en het voeren van procedures.

Is jouw interesse gewekt? Neem dan vrijblijvend contact op via de contactpagina of via de website.

Blog

Zo geef je een vliegende start aan jouw onderneming: drie tips!


Hoe lang gaat mijn Fitbit bandje mee?


Lees meer

Nieuws

Extra coronasteun van 35 miljoen voor startende ondernemers

Het kabinet komt alsnog met een steunregeling voor startende ondernemers die het afgelopen halfjaar last hebben gehad van de beperkende coronamaatregelen, maar niet in aanmerking kwamen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Voor de regeling is 35 miljoen beschikbaar.

Vele zzp’ers leggen geen geld opzij voor oudedagsreserve

Slechts een derde (34%) van de zzp’ers maakt gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Van deze groep zet ruim een kwart (28%) het bedrag dat in de boekhouding wordt gereserveerd niet daadwerkelijk apart. En nog eens een kwart (25%) zet het slechts ten dele opzij. Zzp'ers kunnen hierdoor financieel in problemen komen, zegt directeur Sjaak Zonneveld van BrightPensioen.

Lees meer
Lees meer

Kennisbank

Hier vind je handige artikelen Lees meer
Starten met je ondernemingsplan
Starten vanuit de WW
Starten met je uurtarief
Welke aftrekposten heb ik als ondernemer?
Lees meer